Free delivery in UK on orders over £50
show blocks helper

NEWSLETTER

Great Quality

Great quality items at affordable price, highly recommended

Phil

Good stuff!!!

I bought a t-shirt last week, I’m really surprised by the quality.
Thanks

Teodore

Good Stuff!!!

I bought a t-shirt last week, I’m really surprised by the quality.
Thanks

Teodore

Great Quality

Great quality items at affordable price, highly recommended

Phil

SUPER

JESTEM MEGA ZADOWOLONY SZYBKA PRZESYLKA I JAK ZWYKLE DUZO GRATISOW

STANDARDOWO POLECAM WAS ZIOMKOM POZDRO

KACZOR

SWIETNIE

BARDZO DZIEKUJE ZA SZYBKA DOSTAWE I BARDZO MILA OBSLUGE .PRODUKT PIERWSZA KLASA POZDRAWIAM

ANIA

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Właścicielem i administratorem serwisu POLSKI SKATE SHOP w uk www.monsterwearhouse.co.uk jest firma Monster Wear House Ltd SL1 1AG Slough , wpisana do ewidencji działalności gospodarczej miasta Slough pod nr 10640355 w dniu 27 luty 2017 r

2. W celu dokonania zakupów w sklepie internetowym znajdujacym sie pod adresem www.monsterwearhouse.co.uk  wymagane jest wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz akceptacja powyzszego  regulaminu zakupów.

3. Rejestrując sie w sklapie internetowym www.monsterwearhouse.co.uk  Klient  wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego WWW.MONSTERWEARHOUSE.CO.UK  oraz na Ich przetwarzanie w celach reklamowych.

4.Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

5. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

6.Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych, nie są przekazywane, sprzedawana ani użyczane innym osobom lub instytucjom.

7Administrator strony www.monsterwearhouse.co.uk  zapewnia odpowiednie zabezpieczenie dostępu do zbioru danych oraz zobowiązuje osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy.

8.Cookies aby strona www.monsterwearhouse.co.uk   działała prawidłowo, czasami musimy umieścić małe pliki danych na Twoim komputerze, pliki te znane są jako cookies czyli ciasteczka . Pliki cookie pomagają stroną zapamiętać ustawienia,

9Polski SkateShop InternetowyWWW.MONSTERWEARHOUSE.CO.UK  jako Administrator Sklepu zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.

PRIVACY POLICY

1. The owner and administrator of POLISH SKATE SHOP in the UK www.monsterwearhouse.co.uk is Monster Wear House Ltd SL1 1AG Slough, registered in the business register of the City of Slough under the number 10640355 on 27 February 2017.

2. In order to make a purchase at the online store located at www.monsterwearhouse.co.uk, you must fill in the registration form and accept the above rules of purchase.

3. By registering in the internet site www.monsterwearhouse.co.uk, the Client agrees to place his / her personal data in WWW.MONSTERWEARHOUSE.CO.UK’s online store database and for their processing for advertising purposes.

4. No consent to the processing of personal data prevents the customer from fulfilling the order.

5. Personal data of the Client are protected in accordance with the Act of 29.08.1997. About the protection of personal data (Journal of Laws No. 133, item 883) in such a way as to prevent third parties from accessing them.

6. Personal data is not made available to other entities for marketing purposes, is not transferred, sold or lent to other persons or institutions.

7Administrator of www.monsterwearhouse.co.uk provides adequate protection of access to data sets and obliges persons employed in the processing of personal data to keep them confidential.

8.Cookies to make the site www.monsterwearhouse.co.uk work properly, sometimes we have to put small data files on your computer, these files are known as cookies or cookies. Cookies help the page to remember settings,

9Polish SkateShop Internet WWW.MONSTERWEARHOUSE.CO.UK  as the Shop Administrator reserves the right to make changes to the Privacy Policy.